Trafikolycka flera fordon

Stationerna Ystad och Skurup, yttre befäl, ett flertal ambulanser och polisresurser larmas till en trafikolycka – sidokollision där minst 8 st. personer ska vara inblandade. Vid framkomst är alla personerna ute ur fordonen men en av dessa ligger på marken. Det finns fordonsdelar utspridda över ett stort område. Olycksplatsen säkras och vägen stängs av i båda riktningarna. Resursbehovet omvärderas och station Skurup och ett antal ambulanser kan återgå. Totalt förs 3 av de 8 st. personerna in till sjukhus med lättare personskador. Under räddnings och saneringsarbetet är vägen avstängd i 45 min.

Läs mer

Trafikolycka flera fordon

Station Ystad, yttre befäl, 3 st ambulanser och polis larmas till en trafikolycka där en personbil kört in i sidan på en epatraktor. 4 st. personer är inblandade och ute ur fordonen vid räddningstjänstens framkomst. Samtliga förs med lindriga skador till Ystads lasarett för kontroll. Räddningstjänsten säkrar olycksplatsen och är behjälpliga i omhändertagandet. Under räddnings- och saneringsarbetet är körfältet i västlig riktning avstängt och trafiken leds om via Bjäresjö. Båda fordonen måste bärgas från platsen.

Läs mer

Trafikolycka flera fordon

Stationerna Sjöbo, Ystad, yttre befäl, 4 st. ambulanser och polis larmas till en trafikolycka, sidokollision mellan 2 st. personbilar. 3 personer är inblandade och räddningstjänsten får klippa av taket på den ena för att kunna ta ut den skadade på ett säkert sätt. De skadade förs till Lunds och Ystads lasarett. Räddningstjänsten sanerar olyckplatsen från bildelar, vätskor och glas.

Läs mer

Trafikolycka flera fordon

Station Sjöbo larmas som förstärkningsstation till station Veberöd på en trafikolycka där tre personbilar med totalt sex personer är inblandade. Fyra personer förs till sjukhus varav en person har allvarliga skador. Station Sjöbo bistår räddningstjänsten Syd och ambulanssjukvården på olycksplatsen. När de precis är färdiga att återgå till station inkommer ytterligare ett larm.

Läs mer

Trafikolycka flera fordon

Station Tomelilla, yttre befäl, 2 st. ambulanser samt polis larmas till en trafikolycka där två personbilar kolliderat i samband med att den ena bilen gör en undanmanöver för ett rådjur. Vid framkomst är de båda chufförerna ute ur fordonen. Räddningstjänsten säkrar olycksplasten och är behjälpliga till ambulanspersonalen. Under saneringsarbetet är framkomligheten begränsad.

Läs mer

Trafikolycka flera fordon

Station Ystad och räddningsvärnet i Köpingebro, yttre befäl, 3st. Ambulanser samt polis larmas till en trafikolycka, sidokollision mellan 2 st. personbilar. Räddningstjänsten omhändertar personerna i väntan på ambulans, säkrar olycksplatsen och sanerar vägbanan. Under räddningsarbetet är östergående vägbana avstängd i 30 min. 3 personer är inblandade och samtliga förs till sjukhus med lindriga skador.

Läs mer