Stormskada

Station Ystad och yttre befäl åker till Ystad hamn för kontroll av en lagerhall där takplåtar lossnat i den hårda vinden som råder. Skadan säkras akut av hamnens personal och vidare åtgärder skall göras av fastighetsägaren under eftermiddagen/kvällen.

Läs mer