Starrarp

Brand i ladugård med risk för brandspridning till boningshus.När räddningstjänst kommer till plats är ladugården övertänd. Branden börjar få fäste på ena gaveln av boningshuset. Räddningstjänsten lyckas förhindra brandspridning till boningshuset. Restvärdesledare samt restvärdesgrupp larmas till plats och tar hand om sanering av fastigheten. Eftersläckning kommer att fortgå långt in på kvällen av värnet från Äsperöd. Ett stort antal räddningsresurser larmas inledningsvis till plats.

Läs mer