Skadat vilt

Station Ystad och KFV – katastrofhjälp fåglar och vilt är på ett gemensamt ärende vid fågelsjön söder om Hedeskoga. På platsen har man hittat en svan som man tror har frusit fast i isen. Det visar sig senare att svanen inte är fastfrusen men skadad. KFV tar med sig djuret för vidare tillsyn. Se bilder på vår facebooksida.

Läs mer