Ras / Skred

Station Ystad och yttre befäl larmas till en adress där bitar av fasaden på en fastighet fallit ner på trottoaren. Lyckligtvis undkommer en person när en bit puts och telelsten faller ner strax efter denna. Räddningstjänsten spärrar omedelbar av hela gatan och säkrar in/utgången av fastigheten. Polis kommer till platsen och dirigerar om trafiken via Hamngatan. Under tiden kontrolleras hela fasaden med räddningstjänstens skylift och alla bitas/telelstenar som sitter löst plockas ned för hand. Ett stort kontaktnät byggs upp och kommunens gatuchef informeras och jouren kontaktas. Bussbolag informeras att gatan är stängd och all trafik måste ledas om. Fastighetsägarens representant informeras och under morgondagen etableras vidare kontakt mellan fastighetsägare och Ystads kommun. Räddningstjänsten avslutar ärendet kl.20:30

Läs mer