översvämningar/vattenskador

Räddningstjänsten SÖRF har under det gångna dygnet hanterat ett 20-tal översvämningar/vattenskador i och i anslutning till fastigheter. Större delen av ärendena vägleddes via telefon där Yttre Befäl och Larmbefäl informerade den hjälpsökande att ta kontakt med sitt försäkringsbolag, införskaffa dränkbarpump, leda bort vattnet från fastigheten m.m. Vi har också löpande informerat berörda kommuner om vattenläget runtom i upptagningsområdet för att påskynda hjälp till de värst drabbade områdena. Vid de tillfällena Räddningstjänsten gjort en fysisk insats har vattnet konstant stigit i byggnaderna och hotat slå ut el/värmesystem och varit på väg att förstöra stora materiella värden.

Läs mer