Lösa föremål

Befälet i Tomelilla kallas till en fastighet där en byggnadsställning och presenningar hotas i den starka vinden. Efter kontroll konstateras att fara för ras eller fara för allmänhet inte föreligger. Ingen åtgärd av räddningstjänsten men återkoppling till fastighetsägaren under morgonen.

Läs mer

Lösa föremål.

Befälet från Simrishamn larmas till Hammenhög efter samtal till yttre befäl om lösa plåtar. Befälet från Simrishamn tar ut höjdfordonet från Simrishamn för att säkra plåtarna. Fara för att plåtar lossnar och kan ge allvarliga skador. Nyttjanderättshavaren lovar att se till att skadan skall åtgärdas så fort som möjligt.

Läs mer