Brand i byggnad, lantgård

Stationerna Brösarp, Lövestad, Tomelilla, Ystad, Höjdenhet från Simrishamn, tankbilar från Borrby, Andrarum, Kivik, Klasaröd samt yttre befäl larmas till en brand i lantgård i Breabäck i Norra delen av Tomelilla kommun. Vi ankomst är en stor stallbyggnad innehållande ca 80 nötkreatur helt övertänd. Med hjälp av ägaren och hans personal kan man riva en gavel på stallbyggnaden och därigenom lyckas rädda ca 15 djur. Övriga djur i stallbyggnaden brinner inne. Mycket resurser läggs även till att skydda angränsande stallbyggnad och boningshus, vilket lyckas. Ett 50-tal halmbalar brinner under kvällen vilka släcks ner. Räddningstjänsten avslutas 20.00 men bevakning kommer att ske under hela natten.

Läs mer