Lägenhetsbrand

Station Simrishamn åker på förmodad lägenhetsbrand. Tomelilla larmas också men återkallas innan framkomst. När Befälet i Simrishamn kommer till plats är lägenheten rökfylld. En person kvar i lägenheten som får hjälp ut av rökdykare. Ambulans kontrollerar personen på plats och gör bedömning att personen ej behöver medfölja till sjukhus. Räddningstjänst släcker ner en mindre brand samtidigt som ventilering av lägenhet görs. Kontakt tages med fastighetsägare samt jouren under icke kontorstid. Efter avslutad räddningstjänst lämnas ärendet över till fastighetsägare.

Läs mer

Lägenhetsbrand

Station Simrishamn, Tomelilla samt yttre befäl åker på lägenhetsbrand i centralorten Simrishamn. Vid första resurs ankomst visar det sig vare brand i mindre omfattning. Branden släcks snabbt och fönster öppnas upp för att vädra ut röklukt. Inget behov av restvärde på plats. Polis informerad.

Läs mer

Lägenhetsbrand

Stationerna Simrishamn, Borrby, Ystad, yttre befäl, polis och ambulans larmas till en lägenhetsbrand i ett flerfamiljshus. Vid framkomst är branden släckt varpå stationerna Ystad och Borrby kan återgå. Lägenheten blir brand och sotskadad så restvärdesledare kallas till platsen. Räddningstjänsten utför akut restvärde och ventilerar med fläkt den brandskadade lägenheten och trapphuset. Ingen människa skadas i branden och de boende i trapphuset samt fastighetsägaren informeras om händelsen. Räddningstjänst avslutas kl.19:48.

Läs mer

Lägenhetsbrand

Station Ystad samt Yttre befäl åker på brand i lägenhet i centralorten. Har brunnit på spis med spridning till fläkt i en lägenhet på fjärde våningen i ett flerfamiljshus. När räddningstjänsten kommer till plats är branden släck men oklart om det har spridit sig vidare i ventilationen och upp på vinden. Räddningstjänsten plockar ner fläkten samt inspekterar med värmekamera. Lägenheten är delvis rökfylld vid räddningstjänstens framkomst varpå man påbörjar ventilering av lägenheten. fastigetsägare kommer till plats och är lägenhetsinnehavaren behjälplig. Inga personskador.

Läs mer

Lägenhetsbrand

Stationerna Ystad och Tomelilla, yttre befäl, polis och ambulans larmas till en lägenhetsbrand där ordningsvakter hör en brandvarnare ljuda och observerar lågor i ett fönster på andra våningen i ett flerfamilshus. Vid framkomst syns lågor i mindre omfattning men inte någon rökutveckling. Det är oklart om det finns någon person i lägenheten. Räddningstjänstens rökdykare tar sig in genom ett öppet fönster och påträffar kvarglömda blockljus som smält samman och brinner i fönsterkarmen. Lägenhetsinnehavaren som är hemma ligger och sover. Ännu en gång har en brandvarnare påkallat uppmärksamhet och minimerat skador på både människor och egendom.

Läs mer