Brand ute – tröska

Station Ystad, Tomelilla, yttre befäl samt tankbil från värnet i Snårestad larmas till en brand i tröska i Ellestad. Initialt mycket stor spridningsrisk till otröskat fält och vidare till fastigheter i närheten. Branden stoppas innan spridning sker och efter ca en timme är branden släckt. Brandresterna bevakas under ytterligare en timme.

Läs mer