Brand ute – terräng.

Station Vollsjö, Sjöbo, värn från Bjärsjölagård, Klasaröd, Andrarum och yttre befäl larmas till brand i vetefält efter att en elstolpe med transförmator blivit påkörd av en skördetröska. Elstolpen knäcks och antänder fältet. C:a 1,5 hektar hinner brinna av innan styrkorna släckt branden. Sjöbo elnät kommer till platsen och bryter strömmen och kopplar om elen till abonnenterna. Polis på plats och utreder olyckan. Ägaren tar över ansvaret för bevakningen av fältet.

Läs mer