Brand ute halm

Station Brösarp, Lövestad, Vollsjö samt yttre befäl larmas till en brand ute. Ett gammalt halmtak som sedan några veckor tillbaka var nerplockat började av okänd anledning att brinna. Initialt inkom uppgifter om spridningsrisk till fastigheter i dess närhet. Med hjälp av traktor kunde branden snabbt släckas ner med vatten från släckbilarna.

Läs mer