Brand i pelletspanna

Station Vollsjö, Sjöbo, värnet från Bjärsjölagård samt Yttre befäl åker på brand i pelletspanna i mindre fristående byggnad innehållande pelletslager. När räddningstjänsten kommer till plats brinner det fortfarande i anslutning till pannan. Branden släcks och anslutningsrör från pannan till pelletsförrådet delas för att kontrollera eventuell brandspridning. Ingen ytterligare spridning förelåg efter kontroll med värmekamera. Räddningstjänsten lämnar över ärendet till ansvarig på plats som kontaktar sitt försäkringsbolag.

Läs mer