Brand i byggnad – Soteld

Station Sjöbo och yttre befäl larmas till en soteld. Förbipasserande har sett lågor slå ut ur skorstenen på en fastighet. Räddningstjänsten lodar murstocken samt genomför temperaturkontroller med värmekamera. Fastighetsägaren som var hemma beläggs med eldningsförbud och ombedes koppla över till annan värmekälla. Sotare informeras och åtgärdar murstocken kommande vardag.

Läs mer

Brand i byggnad – Soteld

Stationerna Vollsjö och Lövestad samt yttre befäl larmas till en soteld som upptäcks genom att det sotat intill en golvlist på andra våningen i en villa. En person befinner sig fastigheten och möter upp räddningstjänsten. Temperaturkontroller genomförs med värmekamera samtidigt som murstocken lodas. Misstanke om sprickor i murstocken vilket innebär att fastighetsägaren beläggs med eldningsförbud. Skorstenfejartekniker skall kontaktas under morgondagen.

Läs mer