Brand i byggnad – lantgård

Stationerna Tomelilla, Sjöbo, Ystad, räddningsvärnen Gärsnäs och Äsperöd larmas till en brand i ett grisstall med 120 grisar. Vid ankomst trycker röken ut ur byggnaden och rökdykargrupper skickas in genom 2 angreppsvägar. Branden hittas snabbt och begränsas till en box. Områdena runt branden kontrolleras med värmekamera samtidigt som ventilation av byggnaden påbörjas. Olyckligvis avlider 10 st. griskultingar i branden. Räddningstjänst avslutas kl. 13:10.

Läs mer

Brand i byggnad lantgård

Räddningstjänsten larmades i morse till en brand i en ladugård. Vid framkomst konstaterades brand i ladugården som innehöll grisar. Insatsen inriktades initialt på begränsning av branden med hjälp av rökdykare vid den del av byggnaden som innehöll halm. Ytterligare tankbilar larmades ut och strax efter klockan 8 var branden under kontroll. Nu pågår arbete med att frilägga bl.a. takplåtar med hjälp av kranbil för att komma åt mindre glödbränder. Enligt uppgift fanns det ca 1000 grisar i stallet. 200-300 går till slakt och övriga placeras i andra stallar i området. Det finns också uppgifter om ett okänt antal döda grisar. veterinär är på plats och bedömer grisarna tillstånd. Resurser på plats: Station Tomelilla, Ystad, Sjöbo, Lövestad, Brösarp, Simrishamn samt tankbilar från Äsperöd , Klasaröd, Andrarum och Kivik. Depå från Gärsnäs samt yttre befäl från Lund.

Läs mer