Brand i byggnad – Industri

Stationerna Tomelilla, Ystad, Sjöbo, räddningsvärnet i Äsperöd, yttre befäl och ledningsstöd från Lund larmas till en brand i snickeri. Vid framkomst är branden fullt utvecklad och har börjat brinna igenom taket på 1 1/2 plans byggnaden som innehåller pannrum och förråd. Det föreligger stor spridningsrisk till angränsande byggnader och inriktningen blir att skydda dessa. Byggnaden på 200 kvm som brinner får brinna ned under kontrollerade former. Ingen människa eller djur skadas i branden. Räddningstjänst avslutas kl:09:30.

Läs mer

Brand i byggnad – Industri

Stationerna Ystad och Tomelilla, yttre befäl, ambulans och polis larmas till en brand i industri. Vid framkomst har de anställda på ett föredömligt sätt påbörjat släckning med handbrandsläckare samt utrymt fastigheten. Räddningstjänstens rökdykare släcker det sista av branden och kontrollerar utrymmen runt brandplatsen och intilliggande lokaler med värmekamera. Ett stort antal svetsverk och gasflaskor tas ut ur byggnaderna. Efter ett antal temperaturkontroller och vädring av lokalerna lämnar räddningstjänsten platsen.

Läs mer

Brand i byggnad – Industri

Stationerna Ystad och Tomelilla, yttre befäl, ambulans och polis larmas till en brand i industri. Vid framkomst har de anställda på ett föredömligt sätt påbörjat släckning med handbrandsläckare samt utrymt fastigheten. Det är rök i stora delar av industrilokalerna och rökdykare kontrollerar utrymmen runt brandplatsen och intilliggande lokaler med värmekamera. Ett stort antal svetsverk och gasflaskor tas ut ur byggnaderna. Efter ett antal temperaturkontroller och vädring av lokalerna lämnar räddningstjänsten platsen.

Läs mer