Brand i byggnad – flerfamiljshus

Stationerna Ystad, Tomelilla, Simrishamn, Sjöbo och Skurup, yttre befäl från Ystad och Lund, 2 st. ambulanser och polispatruller larmas till en vindsbrand i ett flerfamiljshus. När första resurs anländer konstateras kraftig rökutveckling ut över gatan och att det brinner på vinden. Rökdykare som tar sig upp mot branden bankar på lägenhetsdörrarna för att få ut de boende. Rökdykargrupper tränger i omgångar in på vinden och lyckas släcka branden innan den bryter igenom taket. Polis anländer och får ansvar för utrymningen av tre trapphus. De evakuerade bussas till Österporthallen där polis och ambulans tar hand om dem. Restvärdesledare och restvärdesgrupp anländer och påbörjar saneringsarbetet. 3 st. lägenheter blir rök och vattenskadade och därmed obeboeliga. Övriga lägenhetsinnehavare kan återvända till sina lägenheter efter 3 1/2 timmar. En person känner irritation i luftvägarna och förs till sjukhus för kontroll. Räddningstjänsten avslutar insatsen kl. 04:45.

Läs mer

Brand i byggnad – flerfamiljshus

Station Sjöbo samt yttre befäl larmas till brand i byggnad, flerfamiljshus. En raket har kommit in genom fönstret till en lägenhet. De två lägenhetsinnehavarna samt en hund tar sig ut och inväntar räddningstjänsten. Ingen människa eller djur skadas. Lägenheten kontrolleras och vädras ut. Räddningstjänst avslutas 05:15. Polispatruller på platsen övertar ärendet.

Läs mer