Brand i arbetsmaskin

Stationerna Simrishamn och Tomelilla, yttre befäl och räddningsvärnet i Östra Vemmerlöv larmas till en brand i rivningsmaskin för halmbalar. Inledningsvis är det risk för spridning till stallbyggnad men med hjälp av en lastare lyfts maskinen undan till säker plats och släcks. Brandspridning som skett till ett mindre förråd av halm kan också släckas. Ingen människa eller djur skadas i branden.

Läs mer