Brandman på jobbet dagen 1/9

Snart dags igen !

Brandman på jobbet-dagen syftar till att uppmärksamma landets alla deltidsanställda brandmän och deras huvudarbetsgivare och det värdefulla arbete som dessa tillsammans bidrar med för trygghet och säkerhet på lokal nivå.

Under 2019 uppmärksammade och besökte SÖRF ett antal arbetsgivare för att på ett förhoppningsvis uppskattat sätt tacka för att de har möjlighet att låta delar av deras personalgrupp utan fördröjning avbryta sina arbetsuppgifter för att snabbt kunna ta sig till skadeplats och där jobba för att ta hand om de inblandade på bästa möjliga sätt. .