Bränder Hammenhög

Larm inkommer 22.14 om brand i återvinningscontainer i Hammenhög. Värnet Hammenhög, station Borrby och FIP-befälet Simrishamn åker till platsen och släcker ner. Nästa larm inkommer 23.11. Denna gången brinner det i omklädnadsbyggnad på idrottsplatsen i Hammenhög. Värnet Hammenhög, station Simrishamn, Borrby, Ystad samt yttre befäl larmas till platsen. Vid ankomst brinner det i fasaden och upp i takkonstruktionen. Branden släcks ner och efter ca 15 min har man kontroll på branden. Byggnaden får dock brand och vattenskador. Akut restvärdesarbete påbörjas under natten med att försöka göra torrt och rökfritt. Polis på plats vid båda insatserna.