Brand

Station Ystad larmas till en brand på en balkong. Vid framkomst är branden på balkongen släckt av uppringare. Räddningstjänsten kontrollerar med värmekamera och överlämnar ärendet till polisen.