Brand utomhus Borrby

Station Borrby larmas till gård strax öster om Borrby. Initialt tyder uppgifter från 112-samtalet att det skall brinna i en lantgård. Under samtalets gång får man indikationer på att det skall vara en kontrollerad eldning på platsen. Vid ankomst kan stn Borrby bekräfta att det rör sig om en eldning, varvid man kan återgå.