Brand utomhus

Station Lövetstad och FIP-befälet Sjöbo åker till Östra Klasarödsvägen där man ser en rökpelare. Vid ankomst visar det sig vara en kontrollerad eldning. Samtliga återgår utan åtgärd.