Brand ute/övrigt

Station Ystad, Borrby/Löderup och tankenheter från Hammenhög, Glemingebro och Köpingebro åker på brand i halmbalar och gödselstack i höjd med Kåseberga. Räddningstjänsten får hjälp av markägaren som bistår med arbetsmaskiner.