Brand ute/övrigt

Station Sjöbo åker på brand i halmbal mellan Snogeholm och Illstorp. Branden släcks ner av räddningstjänst. Trolig orsak är blixtnedslag.