Brand ute/övrigt

Station Sjöbo åker på brand i tidningscontainer. Släcker ner branden och överlämnar ärendet till polis.