Brand ute/fordonsmaskin

Station Sjöbo, Vollsjö, Lövestad, yttre befäl från Ystad samt räddningsvärn från Äsperöd och Bjärsjölagård åker på brand i press som spridit sig i till åkern. När räddningstjänsten kommer till plats är branden koncentrerad till pressen. Ingen spridning till åkern. Branden släcks och halmen lämpas ut.

Lämna ett svar