Brand ute Ystad

Station Ystad och yttre befäl larmas till brand i byggnad. Under framkörning typas ärendet om till brand ute. Vid framkomst brinner det i en thujahäck på ca. 6-8 meter. Släckning med trädgårdsslang har påbörjats. Branden kan snabbt släckas. Polis på plats för utredning.