Brand ute Ystad

Station Ystad och yttre befäl larmas till brand i byggnad som under framkörning korrigeras till brand ute. En större rishög på stranden brinner utan spridningsrisk till byggnad. På grund av att det är torrt i markerna släcks elden ner. Polis på plats.