Brand ute Vollsjö

Station Vollsjö och befälet i Sjöbo larmas till en brand i en tunna. Vid framkomst konstateras att en fastighetsägare eldar i en tunna och ska grilla. Räddningstjänsten släcker elden i tunnan och påtalar och informerar om eldningsförbudet. Grillning på egen fastighet får ske med träkol i en grill som INTE står på marken och med största försiktighet. Polisen informeras.