Brand ute Vollsjö

Stationerna Vollsjö och Lövestad samt befälet i Sjöbo larmas till en brand ute som visar sig vara en kontrollerad eldning. Räddningstjänsten släcker ner elden och informerar om avstånd till byggnad samt att det är högst olämpligt att elda efter mörkrets inbrott.