Brand ute Vallarum

Station Vollsjö larmas till en mindre brand utomhus i Vallarum. Branden är av mindre omfattning och ingen spridningsrisk.