Brand ute – undersökning Tomelilla

Befälet i Tomelilla larmas för kontroll efter en mindre brand i ett tidningsställ. Glödbrand och ingen spridningsrisk.