Brand ute – undersökning Lövestad

Station Lövestad larmas till en undersökning där en uppringare ser lågor på avstånd men oklart vad som brinner. Vid framkomst konstateras att det är en kontrollerad eldning av trädgårdsavfall. Ingen åtgärd av räddningstjänst men information att elden skall vara släckt innan skymningen.