Brand ute – Tröska Spjutstorp

Station Tomelilla, Borrby, tankbil från värnet Äsperöd samt yttre befäl larmas till brand i tröska strax öster om Spjutstorp. Vid ankomst har föraren av tröskan lyckats dämpa ner branden ordentligt med hjälp av pulversläckare. Endast mindre glöder kvarstår, vilket Tomelilla styrkan lägger på vatten.