Brand ute – Tomelilla

Station Tomelilla larmas på brand ute. Visar sig vara en kontaktledning till järnvägen som brunnit av. Ärendet lämnas över till trafikverket.