Brand ute Tomelilla

Station Tomelilla larmas till en brand i ett avfallskärl. Ingen spridningsrisk och branden kan snabbt släckas. Polis informerad.