Brand ute – terräng. Ystad, Surbrunnsparken.

Station Ystad larmas på brand ute – terräng. Brand i gräs. Släcker ner och bevattnar ytan runt omkring.