Brand ute – terräng. Ystad

Station Ystad larmas ut på brand ute i sandskogen. Mindre brand i terrängen. Släcks snabbt ned.