Brand ute terräng – Vollsjö

Station Vollsjö larmas till en brand ute i terräng. Vid ankomst påträffas ett sällskap som grillar. Överhängande risk för spridning. Elden släcks omgående och räddningstjänsten upplyser om eldningsförbudet. Polisen underrättas och anmälan tas upp för brott mot eldningsförbudet enligt lagen om skydd mot olyckor. Polisen övertar ärendet.