Brand ute – terräng Vollsjö

Station Sjöbo, Lövestad, Vollsjö och tankbilsresurs från Bjärsjölagård larmas på brand ute på en åker. Visar sig vid framkomst att det är kontrollerad eldning.