Brand ute – terräng. Svarte

Station ystad, tankbil från värnet i snårestad och yttre beläl larmas på en gräsbrand längs med banvallen i svarte. Man får kontroll på branden snabbt och kan släcka den.