Brand ute – terräng. Lövestad.

Station Lövestad och värnet från Äsperöd larmas på brand ute – terräng. Ris som brinner i en granodling. Släcks ner med vatten.