Brand ute terräng Hökatorp

Station Ystad och inkallat yttre befäl larmas till en gräsbrand i samband med beredning av en klövervall. Lantbrukaren kör över med slåttermaskinen och lyckas släcka branden. Räddningstjänsten vattenbegjuter området på ca 150 kvm.