Brand ute-terräng – Heinge torp

Station Sjöbo, Lövestad, Klasaröd och yttre befäl åker på brand i stubbåker. Branden släcks snabbt och tröskan kontrolleras innan avslutad räddningstjänst.