Brand ute – terräng / Gräsbrand.

Befälet i Simrishamn larmas ut för kontroll av brand ute – terräng / gräsbrand. Visar sig vara kontrollerad eldning.