Brand ute – terräng / Gräsbrand. Vollsjö.

Station Vollsjö och FIP-befälet från Sjöbo larmas på brand ute – terräng, gräsbrand. Vid framkomst visar det sig att de eldar på platsen. Elden släcks ner och informeras om eldningsförbudet.