Brand ute – terräng / Gräsbrand. Tomelilla.

Station Tomelilla larmas på brand ute, terräng. Visar sig vid framkomst att det är personer som sitter och röker vattenpipa. Ingen brand. Information till personerna att vara försiktiga med öppen låga.