Brand ute – terräng / Gräsbrand. Sjöbo, Överås.

Station Sjöbo, värn från Bjärsjölagård, Klasaröd och yttre befäl larmas på brand ute, gräsbrand. Under tröskning har stubben antänts. Räddningstjänsten släcker ner branden. Ägaren kör över med harven och bevakar efter räddningstjänsten lämnat.