Brand ute – terräng / Gräsbrand. Hammenhög, Salarp.

Station Borrby, Simrishamn, värn med tankenheter från Östra Tommarp, Skillinge, Hammenhög och yttre befäl larmas på brand ute, gräsbrand som skulle hota en större gård. Visar sig vid framkomst att det är en kontrollerad eldning av fjolårsgräs. Vi lägger på lite vatten för säkerhets skull i vindriktningen. Lämnar sedan platsen efter samtal med ansvarige för eldningen.